توجه ! ( بسیار مهم ) : تغییر رابط های فنی و مالی دامنه های .IR

کاربر محترم مهرهاستبا سلام و احترامجهت انجام شدن تمدید دامنه های .IR خود طبق راهنمای زیر وارد سایت NIC.IR شوید و رابط های "فنی" و "مالی" تمام دامنه های .IR خود را بر روی شناسه fa482-irnic تنظیم کنید. توجه : در ... بیشتر »

JanJan/WedWed/2023202320232023