هاست لینوکس ایران همراه با کنترل پنل DirectAdmin

Plan IRA

هاست لینوکس ایران

 • 4 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRB

هاست لینوکس ایران

 • 2 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRC

هاست لینوکس ایران

 • 1024 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRD

هاست لینوکس ایران

 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRE

هاست لینوکس ایران

 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRF

هاست لینوکس ایران

 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRPA

هاست لینوکس ایران

 • 16 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRPB

هاست لینوکس ایران

 • 14 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRPC

هاست لینوکس ایران

 • 12 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRPD

هاست لینوکس ایران

 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRPE

هاست لینوکس ایران

 • 8 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
Plan IRPF

هاست لینوکس ایران

 • 6 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند