خدمات نرم افزاری شامل راه اندازی پیکربندی اولیه و پشتیبانی انواع سرور ها ( لینوکس ، ویندوز و ... )

پیکربندی سرور میزبانی لینوکس cPanel

راه اندازی سرور میزبانی وب بر اساس سیستم عامل لینوکس همراه کنترل پنل محبوب cPaenl


توجه > این خدمات شامل هزینه سرور و لایسنس cPanel نیست و شما باید قبلا سرور و لایسنس نرم افزار cPanel را تهیه کرده باشید.


خدمات شامل موارد زیر است >


1 - نصب و به روز رسانی سیستم عامل CENTOS
2 - انجام بیش از 25 مورد بهینه سازی امنیتی در سیستم عامل لینوکس - Linux Hardening
3 - پیکربندی سیستم عامل لینوکس برای خدمات میزبانی وب ( بیش از 20 مورد تنظیمات پیشرفته )
4 - نصب و پیکربندی کنترل پانل cPaenl/WHM
5 - انجام تمامی تنظیمات cPanel به صورت حرفه ای برای بهترین کارایی و Performance
6 - بهینه سازی امنیت در cPanel ( بیش از 60 مورد تنظیمات امنیتی )
7 - پیکربندی سرویس های MySQL ، PHP و Apache برای ارائه بهترین Performance و ارائه محیط با امنیت بالا برای میزبانی وب
8 - تنظیمات امنیتی PHP و Apache
9 - انجام تنظیمات EasyApache جهت میزبانی اکثر سیستم های تحت وب مانند Wordpress ، Joomla و ... با بالاترین نحوه علمکرد
10 - نصب و پیکربندی فایروال قدرتمند CSF
توجه > نحوه برخی تنظیمات بر اساس نوع استفاده از سرور متغیر هست و بنا بر نوع استفاده و شرایط هر کاربر بهترین گزینه های ممکن انتخاب و پیکربندی می شود.


توجه > این خدمات شامل موارد پیش فرض و Checklist های از قبل مشخص شده است. هرگونه درخواست سفارشی سازی یا مواردی که جزو موارد پیش فرض نباشد شامل هزینه جداگانه می شود.


توجه > این خدمات برای هر بار خرید "فقط یکبار" بر روی یک سرور انجام و سرور به شما تحویل داده می شود. پس از تحویل سرور به مشتری و انجام Checklist ها مهرهاست هیچ گونه پشتیبانی یا مسئولیتی در قبال موارد نرم افزاری آینده سرور مانند مشکلاتی که در آینده به هر دلیل در سرور شما ایجاد شود یا تغییراتی که مدنظر خواهید داشت ندارد. این نوع خدمات به صورت یکبار انجام است.


توجه > در صورتی که نیاز به مدیریت سرور و پشتیبانی دوره ای خدمات نرم افزاری سرور را دارید می توانید "خدمات پشتیبانی حرفه ای سرور" را سفارش دهید که به صورت ماهانه با پرداخت هزینه ، سرور شما بوسیله مهرهاست به صورت کامل مدیریت نرم افزاری و پشتیبانی می شود.


پیکربندی سرور میزبانی ویندوز Plesk

پیکربندی سرور میزبانی وب بر اساس سیستم عامل ویندوز همراه کنترل پنل محبوب Plesk
1 - نصب و به روز رسانی سیستم عامل ویندوز
2 - انجام بیش از 18 مورد بهینه سازی امنیتی در سیستم عامل لینوکس - Windows Server Hardening
3 - پیکربندی سیستم عامل ویندوز برای خدمات میزبانی وب ( بیش از 24 مورد تنظیمات پیشرفته )
4 - نصب و پیکربندی کنترل پانل Plesk
5 - انجام تمامی تنظیمات Plesk به صورت حرفه ای برای بهترین کارایی و Performance
6 - بهینه سازی امنیت در Plesk ( بیش از 52 مورد تنظیمات امنیتی )
7 - پیکربندی سرویس های ASP.NET , MS SQL , ASP , PHP , IIS MYSQL برای ارائه بهترین Performance و ارائه محیط با امنیت بالا برای میزبانی وب
8 - تنظیمات امنیتی ASP.NET و IIS
9 - نصب و پیکربندی Windows Firewall

  • در صورتی که نیاز به مدیریت سرور و پشتیبانی دوره ای خدمات نرم افزاری سرور را دارید می توانید "خدمات پشتیبانی حرفه ای سرور" را سفارش دهید که به صورت ماهانه با پرداخت هزینه ، سرور شما بوسیله مهرهاست به صورت کامل مدیریت نرم افزاری و پشتیبانی می شود. توجه
  • خدمات شامل موارد زیر است
پیکربندی سرور میزبانی لینوکس DirectAdmin

راه اندازی سرور میزبانی وب بر اساس سیستم عامل لینوکس همراه کنترل پنل DirectAdmin
1 - نصب و به روز رسانی سیستم عامل CENTOS
2 - انجام بیش از 25 مورد بهینه سازی امنیتی در سیستم عامل لینوکس - Linux Hardening
3 - پیکربندی سیستم عامل لینوکس برای خدمات میزبانی وب ( بیش از 20 مورد تنظیمات پیشرفته )
4 - نصب و پیکربندی کنترل پانل DirectAdmin
5 - انجام تمامی تنظیمات DirectAdmin به صورت حرفه ای برای بهترین کارایی و Performance
6 - بهینه سازی امنیت در DirectAdmin ( بیش از 30 مورد تنظیمات امنیتی )
7 - پیکربندی سرویس های MySQL ، PHP و Apache برای ارائه بهترین Performance و ارائه محیط با امنیت بالا برای میزبانی وب
8 - تنظیمات امنیتی PHP و Apache
9 - انجام Custom Buld جهت میزبانی اکثر سیستم های تحت وب مانند Wordpress ، Joomla و ... با بالاترین نحوه علمکرد
10 - نصب و پیکربندی فایروال قدرتمند CSF

  • در صورتی که نیاز به مدیریت سرور و پشتیبانی دوره ای خدمات نرم افزاری سرور را دارید می توانید "خدمات پشتیبانی حرفه ای سرور" را سفارش دهید که به صورت ماهانه با پرداخت هزینه ، سرور شما بوسیله مهرهاست به صورت کامل مدیریت نرم افزاری و پشتیبانی می شود. توجه
  • خدمات شامل موارد زیر است
پیکربندی سرور میزبانی لینوکس + CWP

راه اندازی سرور میزبانی وب بر اساس سیستم عامل لینوکس همراه کنترل پنل رایگان و قدرتمند CWP یا Centos Web Panel.
1 - نصب و به روز رسانی سیستم عامل CENTOS
2 - انجام بیش از 25 مورد بهینه سازی امنیتی در سیستم عامل لینوکس - Linux Hardening
3 - پیکربندی سیستم عامل لینوکس برای خدمات میزبانی وب ( بیش از 20 مورد تنظیمات پیشرفته )
4 - نصب و پیکربندی کنترل پانل CWP
5 - انجام تمامی تنظیمات CWP به صورت حرفه ای برای بهترین کارایی و Performance
6 - بهینه سازی امنیت در CWP
7 - پیکربندی سرویس های MySQL ، PHP و Apache برای ارائه بهترین Performance و ارائه محیط با امنیت بالا برای میزبانی وب
8 - تنظیمات امنیتی PHP و Apache
9 - انجام تنظیمات لازم جهت میزبانی اکثر سیستم های تحت وب مانند Wordpress ، Joomla و ... با بالاترین نحوه علمکرد
10 - نصب و پیکربندی فایروال قدرتمند CSF

  • در صورتی که نیاز به مدیریت سرور و پشتیبانی دوره ای خدمات نرم افزاری سرور را دارید می توانید "خدمات پشتیبانی حرفه ای سرور" را سفارش دهید که به صورت ماهانه با پرداخت هزینه ، سرور شما بوسیله مهرهاست به صورت کامل مدیریت نرم افزاری و پشتیبانی می شود. توجه
  • خدمات شامل موارد زیر است