نمایندگی هاست لینوکس cPanel ( آمریکا / اروپا )

Reseller A

cPanel/WHM |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 100 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller B

cPanel/WHM |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 50 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller C

cPanel/WHM |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 35 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller D

cPanel/WHM |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 20 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller E

cPanel/WHM |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 10 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند
Reseller F

cPanel/WHM |
میزبانی بی نهایت سایت |
امکانات نامحدود |

 • 5 گیگابایت | فضای میزبانی
 • نامحدود | پهنای باند