ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را در فیلد زیر وارد کنید سپس روی دکمه بالا کلیک کنید

همه چیز با یک دامنه خوب شروع می شود ! پسوند های متنوع و قیمت فوق العاده

دامنه
ثبت جدید
انتقال
تمدید
.com sale!
659,000 تومان
1 سال
659,000 تومان
1 سال
725,000 تومان
1 سال
.net new!
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
.ir hot!
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.org sale!
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
698,000 تومان
1 سال
.center
860,000 تومان
1 سال
960,000 تومان
1 سال
960,000 تومان
1 سال
.co hot!
1,250,000 تومان
1 سال
1,899,000 تومان
1 سال
1,899,000 تومان
1 سال
.online
399,000 تومان
1 سال
1,499,000 تومان
1 سال
1,499,000 تومان
1 سال
.biz
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.business
199,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
479,000 تومان
1 سال
.chat
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.info
1,950,000 تومان
1 سال
1,950,000 تومان
1 سال
1,950,000 تومان
1 سال
.digital
299,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.asia
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.design
899,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
2,100,000 تومان
1 سال
.us
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.cafe
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.cc
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
249,000 تومان
1 سال
.name
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.agency
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.ws
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
550,000 تومان
1 سال
.studio
999,000 تومان
1 سال
1,299,000 تومان
1 سال
1,299,000 تومان
1 سال
.eu
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
.store sale!
205,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
1,100,000 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.company
189,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.tv
889,000 تومان
1 سال
889,000 تومان
1 سال
889,000 تومان
1 سال
.photo
299,000 تومان
1 سال
559,000 تومان
1 سال
559,000 تومان
1 سال
.me
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.tools
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
359,000 تومان
1 سال
.news
469,000 تومان
1 سال
469,000 تومان
1 سال
469,000 تومان
1 سال
.de
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.mobi
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.id
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.pro
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.co.uk
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.shop
889,000 تومان
1 سال
889,000 تومان
1 سال
889,000 تومان
1 سال
.website
399,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.live
99,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.site
299,000 تومان
1 سال
1,399,000 تومان
1 سال
1,399,000 تومان
1 سال
.link
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
279,000 تومان
1 سال
.actor
145,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
410,000 تومان
1 سال
.social
140,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
330,000 تومان
1 سال
.software
140,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.click
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.cloud
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.city
85,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
210,000 تومان
1 سال
.club
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
699,000 تومان
1 سال
.computer
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.cool
85,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.red
85,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
165,000 تومان
1 سال
.football
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.gallery
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.group
399,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
999,000 تومان
1 سال
.help
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.life
599,000 تومان
1 سال
1,599,000 تومان
1 سال
1,599,000 تومان
1 سال
.love
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.plus
260,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
360,000 تومان
1 سال
.racing
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.download
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.school
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
799,000 تومان
1 سال
.team
250,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.video
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
235,000 تومان
1 سال
.top
89,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.vip
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
349,000 تومان
1 سال
.io
1,536,000 تومان
1 سال
1,536,000 تومان
1 سال
1,536,000 تومان
1 سال
.black
199,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.fun
180,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
1,200,000 تومان
1 سال
.work
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
135,000 تومان
1 سال
.media
140,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.art
399,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
.expert
279,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
899,000 تومان
1 سال
.engineer
145,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.furniture
660,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
1,900,000 تومان
1 سال
.clinic
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
499,000 تومان
1 سال
.blue
85,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
.jewelry
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
560,000 تومان
1 سال
.space
399,000 تومان
1 سال
1,499,000 تومان
1 سال
1,499,000 تومان
1 سال
.xyz
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
599,000 تومان
1 سال
.academy
1,599,000 تومان
1 سال
1,599,000 تومان
1 سال
1,599,000 تومان
1 سال
.solutions
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
188,000 تومان
1 سال
.tech
2,600,000 تومان
1 سال
2,600,000 تومان
1 سال
2,600,000 تومان
1 سال
.style
145,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
299,000 تومان
1 سال
.show
145,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
295,000 تومان
1 سال
.market
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
399,000 تومان
1 سال
.email
85,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
199,000 تومان
1 سال
.li
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
89,000 تومان
1 سال
.vision
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال
380,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

انتقال دامنه به مهرهاست

دامنه خود را به مهرهاست منتقل کنید همراه یکسال تمدید ( یکسال به اعتبار فعلی اضافه می شود )*

Transfer a domain

* تمامی دامنه ها در مهرهاست با نام و مالکیت کامل شما منتقل و مدیریت دامنه در اختیار شما خواهد بود.