میزبانی دانلود در ایران

Plan IRDLA
 • 100 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • فعال امکان استفاده از PHP
 • ندارد: ندارد ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • فایروال دیگر امکانات
Plan IRDLB
 • 50 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • فعال امکان استفاده از PHP
 • ندارد: ندارد ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • فایروال دیگر امکانات
Plan IRDLC
 • 30 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • فعال امکان استفاده از PHP
 • ندارد: ندارد ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • فایروال دیگر امکانات
Plan IRDLD
 • 20 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • فعال امکان استفاده از PHP
 • ندارد: ندارد ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • فایروال دیگر امکانات
Plan IRDLE
 • 10 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • فعال امکان استفاده از PHP
 • ندارد: ندارد ایمیل
 • لایت اسپید وب سرور
 • cPanel کنترل پنل
 • فایروال دیگر امکانات
Plan IRDLF
 • 5 گیگ فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ساب دامین
 • نامحدود اکانت FTP
 • فعال امکان استفاده از PHP
 • ندارد ایمیل
 • ندارد بانک اطلاعاتی
 • لایت اسپید وب سرور