سرور مجازی (VPS) آمریکا

VPS A
 • 150 گیگابایت | پهنای باند : 1000 گیگابایت | حافظه تضمینی : 2048 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه
VPS B
 • 100 گیگابایت | پهنای باند : 800 گیگابایت | حافظه تضمینی : 1024 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه
VPS C
 • 50 گیگابایت | پهنای باند : 400 گیگابایت | حافظه تضمینی : 512 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه
VPS D

سرور مجازی لینوکس آمریکا پلن VPS D

 • 25 گیگابایت
  فضای میزبانی
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 256 مگابایت مقدار رم اختصاصی و تضمین شده
 • 1 هسته XEON E3 1245 پردازنده
 • به انتخاب کاربر هنگام سفارش : CentOS,Ubuntu,Debian,Fedora,Suse سیستم عامل
 • تحویل آنی پس از پرداخت ، امکان ریست - روشن و خاموش کردن سرور از ناحیه کاربری ، امکان نصب مجدد سیستم عامل به وسیله کاربر از طریق ناحیه کاربری ، امکان تغییر سیستم عامل بوسیله کاربر و ... امکانات دیگر
VPS WINA
 • 150 گیگابایت | پهنای باند : 1000 گیگابایت | حافظه تضمینی : 3072 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه
VPS WINB
 • 100 گیگابایت | پهنای باند : 1000 گیگابایت | حافظه تضمینی : 2048 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه
VPS WINC
 • 50 گیگابایت | پهنای باند : 400 گیگابایت | حافظه تضمینی : 1024 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه
VPS WIND
 • 25 گیگابایت | پهنای باند : 200 گیگابایت | حافظه تضمینی : 512 مگابایت | پورت اتصال : 1000 مگابیت | IP اختصاصی : 1 عدد فضای میزبانی
 • در حالت پیش فرض سرور مجازی دارای کنترل پانل مانند cPanel ، Directadmin ، Plesk نیست و فقط سرور همراه سیستم عامل انتخاب شده و ارتباط از طریق SSH ارائه می شود. در صورت نیاز به کنترل پانل از بخش "افزونه های موجود" انتخاب کنید توجه