بسته های تبلیغات در گوگل Adwords

Plan GA
  • 1000 دلار اعتبار
  • نامحدود تعداد کلیدواژه مجاز
  • روزانه گزارش گیری
  • دارد دسترسی مستقیم به Adwords
  • دارد گوگل فارسی
  • دارد انتخاب زمان و موقعیت مکانی
  • دارد تنظیم بودجه روزانه