بسته های تبلیغات در گوگل Adwords

Plan GA

1000 دلار
اعتبار
نامحدود
تعداد کلیدواژه مجاز
روزانه
گزارش گیری
دارد
دسترسی مستقیم به Adwords
دارد
گوگل فارسی
دارد
انتخاب زمان و موقعیت مکانی
دارد
تنظیم بودجه روزانه