کنترل پنل های مربوط به سرور های میزبانی مانند cPanel ، Plesk ، Directadmin

سی پنل - cPanel/WHM 11.X ( سرور مجازی/ماهانه )

لایسنس سی پانل - cPanel/WHM برای سرور مجازی یا VPS - ماهانه

دایرکت ادمین - DirectAdmin ( سرور مجازی/ماهانه )

لایسنس دایرکت ادمین - DirectAdmin برای سرور مجازی یا VPS به صورت ماهانه

پلسک پنل - Plesk Panel 12 Web Admin Edition (سرور مجازی/ماهانه)

لایسنس پلسک پنل - Plesk Panel 12 Web Admin Edition برای سرور مجازی یا VPS به صورت ماهانه

پلسک پنل - Plesk Panel 12 Web Host Edition (سرور مجازی/ماهانه)

لایسنس پلسک پنل - Plesk Panel 12 Web Host Edition برای سرور مجازی یا VPS به صورت ماهانه

سی پنل - cPanel/WHM 11.x ( سرور اختصاصی/ماهانه )

لایسنس سی پانل - cPanel/WHM برای سرور اختصاصی یا Dedicated - ماهانه

دایرکت ادمین - DirectAdmin ( سرور اختصاصی/ماهانه )

لایسنس دایرکت ادمین - DirectAdmin برای سرور اختصاصی یا Dedicated به صورت ماهانه

پلسک پنل - Plesk Panel 12 Web Host Edition (سرور اختصاصی/ماهانه)

لایسنس پلسک پنل - Plesk Panel 12 Web Host Edition برای سرور اختصاصی یا Dedicated به صورت ماهانه

سی پنل - cPanel/WHM 11.x ( سرور مجازی/سالانه )

لایسنس سی پنل - cPanel/WHM 11.x برای سرور مجازی یا VPS به صورت سالانه

دایرکت ادمین - DirectAdmin ( سرور مجازی/سالانه)

لایسنس دایرکت ادمین - DirectAdmin برای سرور مجازی یا VPS به صورت ماهانه

سی پنل - cPanel/WHM 11.x ( سرور اختصاصی/سالانه )

لایسنس سی پنل - cPanel/WHM 11.X برای سرور اختصاصی یا Dedicated به صورت سالانه

دایرکت ادمین - DirectAdmin ( سرور اختصاصی/سالانه )

لایسنس دایرکت ادمین - DirectAdmin برای سرور اختصاصی یا Dedicated به صورت سالانه