انتقال دامنه

انتقال دامنه به مهرهاست

دامنه خود را به مهرهاست منتقل کنید همراه یکسال تمدید ( یکسال به اعتبار فعلی اضافه می شود )*


درخواست انتقال دامنه

لطفا کد نمایش داده شده را در فیلد زیر وارد کنید سپس روی دکمه بالا کلیک کنید

* تمامی دامنه ها در مهرهاست با نام و مالکیت کامل شما منتقل و مدیریت دامنه در اختیار شما خواهد بود.