با سلام و احترام

کاربران محترم مهرهاست
IP های مربوط به DNS در سرور های 4 و 5 لینوکس تغییر یافته است

تغییرات لازم برای کاربران در سرور شماره 4 با IP قدیم 208.115.241.196  و DNS با نشانی NS9.MEHRHOST.COM :

1- در صورتی که از مهرهاست سرویس نمایندگی دارید IP مربوط به DNS شماره 1 خود را به صورت زیر تنظیم کنید

IP : 192.169.81.130

2 - در صورتی که از سرویس های واسط DNS مانند Cloudflare استفاده می کنید در تنظیمات IP شماره 208.115.241.196 را به 192.169.81.130 تغییر دهید.


تغییرات لازم برای کاربران در سرور شماره 5 با IP قدیم 216.245.198.156  و DNS با نشانی NS11.MEHRHOST.COM :

1- در صورتی که از مهرهاست سرویس نمایندگی دارید IP مربوط به DNS شماره 1 خود را به صورت زیر تنظیم کنید

IP : 192.169.81.126

2 - در صورتی که از سرویس های واسط DNS مانند Cloudflare استفاده می کنید در تنظیمات IP شماره 216.245.198.158 را به 192.169.81.126 تغییر دهید.

توجه : پس از انجام تغییرات بین 3-6 ساعت دامنه شما به IP جدید متصل می شود.
« برگشت